2018 - Virágos kőris

Az alábbi tanulmány az Erdészeti Lapok 2018. novemberi lapszámában jelent meg, mely a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le pdf. formátumban.

Fritsch Ottó okl. erdőmérnök, méhészmester

A Magyarországon elterjedt kőrisek közül a virágos kőrisnek van a legnagyobb méhészeti jelentősége. Amíg a többi kőrisről csak virágport tudnak méheink gyűjteni, addig a virágos kőris nem lebecsülendő mennyiségű nektárral is segíti a méhcsaládjaink fejlődését.

Virágnyílása időben kissé megelőzi az akácét. Utóbbinak a mézelésében nem játszik szerepet: egyszerűen azért, mert a különböző termőhelyigényük miatt együtt nemigen fordulnak elő.

Az akácvirágzáshoz való viszonyítást mégis helyénvalónak tartom, mert ez a méhészek örök viszonyítási pontja, s ebből mindjárt értik, hogy a virágos kőris virágzása az akác utáni időszakban fejti ki áldásos hatását azzal, hogy az akácvirágzást követően a méhcsaládok erősségét segít visszaállítani, illetve a kívánatos szinten tartani!

Fontosnak tartom megemlíteni azt a jelentős körülményt is, hogy a virágos kőris olyan gyenge termőhelyeken nyújt a méhcsaládoknak nektárt és virágport, amelyeken a fás szárú méhlegelő bizony eléggé szegényes.

A virágos kőris rügyeiről begyűjtött propolisz is említésre érdemes.  Mindezek ellenére a méhészek jelentős része a virágos kőrist nem tartja számon a méhlegelő hasznos tagjai között!

Érdekesnek tartom és ezért közzé is adom a szakirodalom viszonyulását a virágos kőrishez. Nevezhetjük mostohának, felemásnak is. Alapvető szakkönyvek meg sem említik!

Őrösi Pál Zoltán több kiadást megélt Méhek között című könyve csak felsorolja a jó mézelő fák között. Halmágyi–Keresztesi (1991) szerzőpáros „elismerik” mint nektárt és virágport nyújtó fafajt. Nikovitz (1983) nem említi meg. Lengyel (1943) „tekintetbe veendőnek” ítélte meg a virágos kőris mézelését. Báró Ambrózy Béla (1914) kiváló mézelőnek tartja. Figyelemre méltó megállapítást tesz Vicze (1984): a méhek csak akkor látogatják, ha nincs jobb legelőjük.

Zárásként had álljon itt a saját megfigyeléseimen alapuló összegző véleményem is: a virágos kőrist az erdei méhlegelő értékes tagjai között érdemes és kell számon tartanunk!

2023

2023
Vénic szil (Ulmus laevis) 2023
2022
Nagylevelű hárs (Tylia plathyphylos) 2022
2021
Lisztes berkenye - Sorbus aria 2021
2020
Tatár juhar - Acer tataricum 2020
2019
Sajmeggy - Prunus mahaleb 2019
2018
Virágos kőris 2018
2017
A vadalma - Malus sylvestris 2017
2016
A mezei szil - Ulmus minor 2016
2015
Kocsányos tölgy - Quercus robur 2015
2014
Mezei juhar - Acer campestre 2014
2013
Házi berkenye - Sorbus domestica 2013
2012
Zselnicemeggy - Padus avium 2012
2011
Tiszafa - Taxus baccata 2011
2010
Ezüst hárs - Tilia tomentosa 2010
2009
Mézgás éger - Alnus glutinosa 2009
2008
Törékeny fűz - Salix fragilis 2008
2007
Szelídgesztenye - Castanea sativa 2007
2006
Magyar kőris - Fraxinus angustifolia vahl subsp. danubialis pouzar 2006
2005
Közönséges boróka - Juniperus communis 2005
2004
Fekete nyár - Populus nigra 2004
2003
Hegyi juhar - Acer pseudoplatanus 2003
2002
Molyhos tölgyek - Quercus pubescens AGG. 2002
2001
Bibircses nyír - Betula pendula 2001
2000
Barkócaberkenye - Sorbus torminalis 2000
1999
Hegyi szil - Ulmus glabra 1999
1998
Vadkörte - Pyrus pyraster 1998
1997
Kislevelű hárs - Tilia cordata 1997
1996
Madárcseresznye - Cerasus avium 1996

1996Évek fái