2018 - Virágos kőris

Az alábbi tanulmány az Erdészeti Lapok 2018. novemberi lapszámában jelent meg, mely a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le pdf. formátumban.

Dr. Bak Miklós1, Dr. Börcsök Zoltán2, Prof. dr. Németh Róbert1

1SOE-SKK, Faanyagtudományi Intézet, 2SOE-SKK, Innovációs Központ

A virágos kőris (Fraxinus ornus L.) faanyagának jellemzői

A kőrisek nemzetségének mintegy 65 faja ismert, zömük Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában él. Hazánkban 3 faj őshonos: magas kőris (F. excelsior), virágos kőris (F. ornus) és a magyar vagy szlavón kőris (F. augustifolia subsp. danubialis). Az utóbbi valójában a keskenylevelű kőrisnek egy alfaja, és az erdészeti-faipari gyakorlatban nem különítik el a magas kőristől.

Honosított és ma már inváziós fafajként főleg ártereinkben fordul elő a vörös vagy amerikai kőris (F. pennsylvanica). Az egyes kőrisfajok faanyagjellemzői között érdemi eltérések nincsenek, ezért a hazánkban legelterjedtebb, és kifejezetten értékes faanyagnak tartott magas kőris mellett megbecsülésre érdemes a virágos kőris faanyaga is a hazai faipar részéről.

 A fatest mikroszkópos jellemzői

Gyűrűslikacsú fafaj. Az edények részaránya cca. 12%, tiliszesedésük főleg az idősebb korban jellemző. A késői pászta edényei szórtan helyezkednek el, vastag falúak, néha rövid radiális sorokba rendezettek.

A faparenchima viszonylag nagyszámú, részben az edények körül paratracheálisan, illetve az évgyűrűhatáron marginálisan helyezkednek el.

A bélsugarak keskenyek (1–3 sejtsor), de viszonylag magasak (8–20 sejtsor). Fontos megkülönböztető jegy a magas kőristől a bélsugár szélessége, mivel a magas kőris bélsugarai többnyire 4 sejtsor szélesek. A szilárdító funkciót ellátó farostok viszonylag vékony falúak.

A fatest makroszkópos jellemzői

Törzse szabálytalan, hajlott, kérge sötétszürke, sokáig sima. A szíjács és a geszt kb. 60 éves korig azonos színű, sárgásfehér. Idősebb korban a geszt világosbarna, gyakran csíkos, sötétebb színű (barna belű kőris).

Gyűrűslikacsú fafaj, a korai pászta edényei nagyok (250 µm) és párhuzamos gyűrűkbe rendezettek. A késői pászta edényei kisebbek (50 µm), de apró világos pontokként szabad szemmel is láthatók.

A bélsugártükrök a sugármetszeten felismerhetők. A két évgyűrűpászta markáns elkülönülése miatt a sugármetszet csíkos, a húrmetszet rajzos.

Fahibák, károsodások, tartósság

Gyakori a görbeség, a villás növekedés, a csavartrostúság. Előfordul fagyrepedés és álgesztesedés. Az élőfának a faanyag minősége szempontjából az egyik legjelentősebb károsítója a gímszarvas (kéreghántás, rágás).

A beépített kőrist kedvelik a gombák, rovarok. Mivel a különböző időjárási hatásoknak kevésbé ellenálló, így elsősorban száraz, belső téri felhasználásra javasolható.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

Közepes sűrűségű fája kemény, rugalmas, szilárdsági és rugalmassági jellemzői valamivel meghaladják a szilekét, tölgyekét. Egyéb kőrisfajoktól nincs jelentős eltérés e tekintetben sem.

Az alább ismertetett műszaki jellemzők középértékeket adnak meg. Az értékek szórása (szélsőértékek) számos tényezőtől függhet, mint például a minta törzsön belüli pozíciója, növekedés során fennálló környezeti hatások, esetleges kezelések stb.

Sűrűség (kg/m3):

 • légszárazon (u=12%):                                         450-690-860

Pórustérfogat (%):                                                                 57

Zsugorodás (max, %):

 • sugárirányú:                                                         4,6-5,0
 • húrirányú:                                                                        8,0-8,4
 • rostirányú:                                                                       0,2
 • térfogati:                                                              12,8-13,6

 

Szilárdsági értékek (rostokkal párhuzamosan, MPa, u=12%):

 • nyomó:                                                                23-52-80
 • hajlító:                                                                 58-105-210
 • húzó
  • ║                                                              70-165-293
  • ^                                                              7-11,2
 • nyíró (húrirányú)                                                 9,0-12,0-14,6
 • ütő-hajlító (J/cm2)                                               6,8
 • hasító                                                                   0,7
 • csavaró                                                                13,8-18,6-23,5

Keménység (Brinell, MPa, u=12%):

 • oldal:                                                                   41-74-115
 • bütü:                                                                    36-65-100

Statikus hajlító rugalmassági modulus (MPa, u=12%):       4400-13400-18100

Megmunkálási sajátosságok

Különösen a keskeny évgyűrűvel rendelkező törzsek alkalmasak furnérgyártási célra. A furnér hasítás előtt megfelelő hidrotermikus kezelést (gőzölést) igényel. Mechanikai megmunkálása általában problémamentes, fűrészipari feldolgozására javasolható a szalagfűrészes technológia.

A szárításkor körültekintést igényel, de kevésbé reped a tölgynél. Gőzölést követően jól hajlítható. Jól ragasztható, de a furnérok ragasztásakor a nagy edényeknél „enyvátütés” keletkezhet. Felületkezelésekor különös figyelem fordítandó a tisztaságra, az elszíneződések elkerülésére. Elsősorban az esztétikailag előnyös nyitott pórusú felületkezelést alkalmazzák.

Felhasználási területek

A dekoratív rajzolatú kőris sokrétűen felhasználható a bútoriparban (tömörfa és furnérozott bútorok, székek stb.), a belsőépítészetben (lépcsők, korlátok, parketták stb.). A vastag évgyűrűvel rendelkező fa alkalmas sportszerek, szerszámnyelek készítéséhez, de csónakok, hajóelemek, dísztárgyak is készíthetők belőle. Forgácslapok, farostlemezek alapanyaga, kiváló tűzifa. Korábban fontos fafaja volt a bognáriparnak.

2022

2022
Nagylevelű hárs (Tylia plathyphylos) 2022
2021
Lisztes berkenye - Sorbus aria 2021
2020
Tatár juhar - Acer tataricum 2020
2019
Sajmeggy - Prunus mahaleb 2019
2018
Virágos kőris 2018
2017
A vadalma - Malus sylvestris 2017
2016
A mezei szil - Ulmus minor 2016
2015
Kocsányos tölgy - Quercus robur 2015
2014
Mezei juhar - Acer campestre 2014
2013
Házi berkenye - Sorbus domestica 2013
2012
Zselnicemeggy - Padus avium 2012
2011
Tiszafa - Taxus baccata 2011
2010
Ezüst hárs - Tilia tomentosa 2010
2009
Mézgás éger - Alnus glutinosa 2009
2008
Törékeny fűz - Salix fragilis 2008
2007
Szelídgesztenye - Castanea sativa 2007
2006
Magyar kőris - Fraxinus angustifolia vahl subsp. danubialis pouzar 2006
2005
Közönséges boróka - Juniperus communis 2005
2004
Fekete nyár - Populus nigra 2004
2003
Hegyi juhar - Acer pseudoplatanus 2003
2002
Molyhos tölgyek - Quercus pubescens AGG. 2002
2001
Bibircses nyír - Betula pendula 2001
2000
Barkócaberkenye - Sorbus torminalis 2000
1999
Hegyi szil - Ulmus glabra 1999
1998
Vadkörte - Pyrus pyraster 1998
1997
Kislevelű hárs - Tilia cordata 1997
1996
Madárcseresznye - Cerasus avium 1996

1996Évek fái