2019 - Sajmeggy - Prunus mahaleb

Az alábbi tanulmány az Erdészeti Lapok 2019. decemberi lapszámában jelent meg, mely a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le pdf. formátumban.

Dr. Bak Miklós1, Dr. Börcsök Zoltán2, Prof. dr. Németh Róbert1

1SOE-SKK, Faanyagtudományi Intézet

2SOE-SKK, Innovációs Központ

Az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett szavazáson 2019-ben a Magyarországon is őshonos sajmeggyet választották meg az év fájának. Ennek a kistermetű, dúsan elágazó fácskának faipari jelentősége elenyésző, de fáját ebben a rövid cikkben bemutatjuk.

Makroszkópos jellemzők

Fája közepes sűrűségű, 470 kg/m3 bázissűrűségű, 53% az átlagos élőnedves nettó nedvességtartalma. A kéreghányad 9,2%, valamivel sűrűbb, mint a fatest: 630 kg/m3 bázissűrűségű, 91% körüli átlagos élőnedves nettó nedvességtartalommal. A geszt és a szíjács jól elkülönül, a geszt világosbarna, a szíjács világos vöröses árnyalatú, a többi Prunus fajhoz hasonló.

Mikroszkópos jellemzők

A mikroszkópos jellemzők alapján rendszerint nem különíthető el más Prunus (pl. P. padus) fajtól. A likacsok (edények) eloszlása alapján gyűrűs- és szórt likacsú csoport közötti átmeneti csoportba tartozik: a likacsok eloszlása viszonylag egyenletes az évgyűrűn belül, de a tavaszi (korai) pászta elején a likacsok bizonyos mértékben nagyobbak és sűrűbbek, az évgyűrűhatáron kifejezetten jellemző, hogy a nagyobb edények egy jól szembetűnő, de szakadozott sorba rendeződnek.

A nyári (késői) pásztában sokszor kissé kisebb az edények átmérője és csökken a számuk is. Az edények az egész évgyűrűn belül részint elszórva helyezkednek el, részint kisebb, sugárirányú vagy gyakran ferde csoportban, sávokban vannak. Az edényáttörés teljes, a szélesebb edényekben finom spirális vastagodás látható. A geszt edényeiben sárgás gumilerakódás található.

Az alapállomány vastag falú rosttracheida, kevés farost is előfordulhat. Néhány határozottabb évgyűrűhatár szabad szemmel is látható, részint az edények méretében bekövetkező hirtelen méretváltozás miatt, valamint az évgyűrűhatáron található 1-3 sejtsornyi lapított, nagyon vastag falú rosttracheidának köszönhetően. Az edények és a rostok lefutása gyakran hullámos.

A bélsugarak egy sejtsor vagy 2–4(–7) sejtsor szélesek, 15–30 sejtnyi magasak. Az egysejtsoros bélsugarak négyzet alakú, vagy ritkábban álló sejtekből állnak. A több sejtsor széles bélsugarak részben heterogének: a széleken álló sejteket tartalmazhatnak, egyébként köbös, szögletes sejtekből állnak. A szélesebb bélsugarak kiszélesednek az évgyűrűhatáron.

Faparenchima sejtek részben elszórtan találhatók, részben pedig az edények körül egyesével vagy kisebb csoportokban, számuk összességében alacsony.

Felhasználás

A magok, a kéreg és a fatest is kumarint tartalmaz, mely jellegzetes, szénára emlékeztető illatot kölcsönöz a fának. Kemény, közepesen sűrű fája ritkán ér el nagy méretet, ezért leggyakrabban kisebb tárgyak előállítására használják. Készülhet belőle faragással vagy esztergályozással pipa, pipaszár (ezért nevezik pipaszár meggynek is), cigarettaszipka, tubákszelence, cigarettatartó, ékszer, sétapálca és -bot, igényes faragvány.

 

2023

2023
Vénic szil (Ulmus laevis) 2023
2022
Nagylevelű hárs (Tylia plathyphylos) 2022
2021
Lisztes berkenye - Sorbus aria 2021
2020
Tatár juhar - Acer tataricum 2020
2019
Sajmeggy - Prunus mahaleb 2019
2018
Virágos kőris 2018
2017
A vadalma - Malus sylvestris 2017
2016
A mezei szil - Ulmus minor 2016
2015
Kocsányos tölgy - Quercus robur 2015
2014
Mezei juhar - Acer campestre 2014
2013
Házi berkenye - Sorbus domestica 2013
2012
Zselnicemeggy - Padus avium 2012
2011
Tiszafa - Taxus baccata 2011
2010
Ezüst hárs - Tilia tomentosa 2010
2009
Mézgás éger - Alnus glutinosa 2009
2008
Törékeny fűz - Salix fragilis 2008
2007
Szelídgesztenye - Castanea sativa 2007
2006
Magyar kőris - Fraxinus angustifolia vahl subsp. danubialis pouzar 2006
2005
Közönséges boróka - Juniperus communis 2005
2004
Fekete nyár - Populus nigra 2004
2003
Hegyi juhar - Acer pseudoplatanus 2003
2002
Molyhos tölgyek - Quercus pubescens AGG. 2002
2001
Bibircses nyír - Betula pendula 2001
2000
Barkócaberkenye - Sorbus torminalis 2000
1999
Hegyi szil - Ulmus glabra 1999
1998
Vadkörte - Pyrus pyraster 1998
1997
Kislevelű hárs - Tilia cordata 1997
1996
Madárcseresznye - Cerasus avium 1996

1996Évek fái