Az Év Fája Mozgalom

Az Országos Erdészeti Egyesület 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája mozgalom célja az adott ?shonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés mind az erdész szakemberek, mind a nagyközönség számára.

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres). Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illet? fafajról ismeretterjeszt? és tudományos cikkek, népszer?sít? kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fafajokat. Ennek mintájára 1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél BARTHA DÉNES kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg ezt a mozgalmat, s 1996-tól minden évben megválasztjuk az év fáját. Els?sorban azokat a fajokat helyezzük el?térbe, amelyeknek erdészeti jelent?sége is van, de az utóbbi id?szakban a figyelem elterel?dött róluk.

E mozgalom keretében korábban PÁPAI GÁBOR, 2012 óta pedig NAGY LÁSZLÓ f?szerkeszt?vel együttm?ködve cikksorozatot közlünk az adott év fájáról az Erdészeti Lapokban, melyeket egybeszerkesztve, illusztrációkkal ellátva kismonográfiaként is közreadunk. A kismonográfia kiadása az Országos Erdészeti Egyesület Erd?m?velési Szakosztálya hathatós támogatásával jelenik meg, szerkesztésében és kiadásában a szakosztály korábbi elnöke, BÚS MÁRIA vállal aktív szerepet. Azért, hogy széles körben is megismertessük a fajt, ezért a TV-ben, rádióban, ismeretterjeszt? folyóiratokban szintén népszer?sítjük az év fáját, s rajta keresztül a magyar erdészeket. A TermészetBúvár folyóiratban GARANCSY MIHÁLY, az Élet és Tudomány folyóiratnál ALBERT VALÉRIA hathatós segítségét élvezzük. Külön érdekesség, hogy minden évben a berlini magyar nagykövetség el?tt elültetésre is kerül az év fája egy-egy példánya. Ebben ROLAND MIGENDE, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja segédkezik..