Az Év Fája Mozgalom

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája mozgalom célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés mind az erdész szakemberek, mind a nagyközönség számára. 1996-2013 között az Év fája kuratóriuma döntött az év fafajáról, 2013 óta az Év fája honlapon keresztül zajló nyílt on-line szavazáson dől el a következő év fafaja.

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres). Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illető fafajról ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerüsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fafajokat.

Ennek mintájára 1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél BARTHA DÉNES kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg ezt a mozgalmat, s 1996-tól minden évben megválasztjuk az év fáját. Elsősorban azokat a fajokat helyezzük előtérbe, amelyeknek erdészeti jelentősége is van, de az utóbbi időszakban a figyelem elterelődött róluk.

E mozgalom keretében korábban PÁPAI GÁBOR, 2012 óta pedig NAGY LÁSZLÓ főszerkesztővel együttmőködve cikksorozatot közlünk az adott év fájáról az Erdészeti Lapokban, melyeket egybeszerkesztve, illusztrációkkal ellátva kismonográfiaként is közreadunk.

A kismonográfia kiadása korábban az Országos Erdészeti Egyesület Erdőművelési Szakosztálya hathatós támogatásával jelent meg, szerkesztésében és kiadásában a szakosztály korábbi elnöke, BÚS MÁRIA vállal ma is aktív szerepet. A kiadvány kiadását az OEE Titkársága kordinálja. 

Azért, hogy széles körben is megismertessük a fajt, ezért a TV-ben, rádióban, honlapokon, az állami erdőgazdaságok erdészeti erdei iskoláiban, közösségi médiafelületeken, ismeretterjesztő folyóiratokban szintén népszerüsítjük az év fáját, s rajta keresztül a magyar erdészeket.

A TermészetBúvár folyóiratban GARANCSY MIHÁLY, az Élet és Tudomány folyóiratnál ALBERT VALÉRIA hathatós segítségét élvezzük. Külön érdekesség, hogy korábban minden évben a berlini magyar nagykövetség előtt elültetésre került az év fája egy-egy példánya. Ebben ROLAND MIGENDE, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja segédkezett..