Tanulmányok, kiadványok

A magyarországi év fája mozgalom szakmai körökben lassan került a figyelem középpontjába, a szakmán kívüli szervezetek viszont kezdett?l fogva nagy érdekl?dést tanúsítanak iránta. Így például az általános és középiskolai tanulmányi versenyeken, az erdei iskolák oktatásában, természetvédelmi témájú rendezvényeken, vetélked?kön – az év madarához hasonlóan – az év fája is állandó elem lett. Célunk, hogy szakmai körökben és azon kívül is minél szélesebb alapokra helyezzük az év fája mozgalmat, ezzel is segítve dendroflóránk ritkább tagjainak a meg?rzését.

Az év fájaként válaszható illetve választott fafajok, 1996-2015 között a szövegkapcsolóra kattintva tölthet?ek le.

Az év fájával kapcsolatban közel kétszáz tanulmány és kiadvány jelent meg az elmúlt másfél évtizedben. Ezek listája innen letölthet?, ill. az alábbi kapcsolókon keresztül elérhet?ek:

Erdészeti Lapok http://www.erdeszetilapok.hu/

Erdészeti Lapok digitális archívuma http://epa.oszk.hu/erdeszeti_lapok

Természet Búvár http://www.termeszetbuvar.hu/

Élet és Tudomány http://www.eletestudomany.hu/

Saját kiadás http://www.emk.nyme.hu/index.php?id=6317#c14001

DR. BARTHA DÉNES egyetemi tanár, a kuratórium elnöke (botanika)

DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA egyetemi tanár (kertészeti vonatkozások)

DR. FRANK NORBERT egyetemi docens (erd?m?velési vonatkozások)

DR. LAKATOS FERENC egyetemi tanár (rovarok)

DR. SZABÓ ILONA egyetemi tanár (kórokozók)

DR. KOVÁCS GÁBOR egyetemi docens (term?helyi vonatkozások)

NAGY LÁSZLÓ f?szerkeszt? (publikálás, reklám)

A kuratórium munkájában korábban az alábbi személyek is részt vettek:

DR. BARNA TAMÁS szakért? (mag- és csemetetermesztés)

DR. CSÓKA GYÖRGY tudományos f?munkatárs (kártev?k)

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF egyetemi tanár (erd?m?velés)

DR. MOLNÁR SÁNDOR egyetemi tanár (faanyagtudomány)

SZMORAD FERENC tanszéki munkatárs (népszer?sítés)

DR. SZODFRIDT ISTVÁN egyetemi tanár (term?helyi vonatkozások)

DR. VARGA FERENC egyetemi tanár (erd?védelem)