A Kuratórium

Az év fája mozgalom szervezésére, bonyolítására Kuratórium jött létre. A Kuratórium az adott Év fájának fajára minden előző év októberében tesz javaslatot. Tagjai a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának oktatói, illetve az Erdészeti Lapok főszerkesztője. A kuratórium jelenlegi összetétele az alábbi:

DR. BARTHA DÉNES egyetemi tanár, a kuratórium alapító elnöke (Év fája szavazás -választható fafajok kijelölése)

DR. KIRÁLY GERGELY egyetemi tanár (botanika)

DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA egyetemi tanár (kertészeti vonatkozások)

DR. FRANK NORBERT egyetemi docens (erdőművelési vonatkozások)

DR. LAKATOS FERENC egyetemi tanár (rovarok)

DR. TUBA KATALIN egyetemi docens (kórokozók, károkozók)

DR. KOVÁCS GÁBOR egyetemi docens (termőhelyi vonatkozások)

DR. BÖRCSÖK ZOLTÁN tudományos munkatárs (faanyagtudomány)

NAGY LÁSZLÓ főszerkesztő (Erdészeti Lapok cikksorozat, honlapszerkesztés)

A kuratórium munkájában korábban az alábbi személyek is részt vettek:

DR. BARNA TAMÁS szakértő (mag- és csemetetermesztés)

DR. CSÓKA GYÖRGY tudományos főmunkatárs (kártevők)

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF egyetemi tanár (erdőművelés)

DR. MOLNÁR SÁNDOR egyetemi tanár (faanyagtudomány)

DR. SZABÓ ILONA egyetemi tanár (kórokozók)

SZMORAD FERENC tanszéki munkatárs (népszerüsítés)

DR. SZODFRIDT ISTVÁN egyetemi tanár (termőhelyi vonatkozások)

DR. VARGA FERENC egyetemi tanár (erdővédelem)

Szavazzon az ÉV FÁJA 2020-ra!

Kérjük a nem vagyok robot pipát kattintsa le először és csak utána szavazzon!

Tatár juhar (Acer tataricum)

Eleink honfoglaló útvonalán elterjedt, általuk is ismert fafaj alföldi területeinken erőteljesen visszaszorult, de hegy- és dombvidékeinken is kevésbé becsülik alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont jelentős.

Kecskefűz (Salix caprea)

A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja, fatermetű egyedei viszont ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették, s ma is igyekeznek felverődő egyedeit visszaszorítani. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él.

Rezgő nyár (Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében. Tarra vágott területeken tömegesen verődhet fel, ezért igyekeznek vissza­szorítani. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét.

Már szavaztam, tovább az oldalra >>