2017 - A vadalma - Malus sylvestris

Az alábbi tanulmány az Erdészeti Lapok 2017. novemberi lapszámában jelent meg, mely a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le kép formátumban.

Dr. Bak Miklós, Dr. Börcsök Zoltán, Prof. Dr. Németh Róbert

A vadalma faanyagának jellemzői

Az almafélék (Malus) egy 25 fafajból álló alcsaládot képeznek a Rózsafélék (Rosaceae) családjában. A faanyag szempontjából két fajnak van jelentősége: a vadalmának (Malus sylvestris vagy Pyrus malus) és a nemes almának (Malus domestica).

A vadalma Közép- és Kelet-Európa fája, hazánkban is él. A nemes alma mesterségesen előállított kultúrfaj, amelyet szinte az egész világon termesztenek, hazánkban a legjelentősebb almaültetvények a Nyírségben találhatók. Sajnálatos, hogy az ültetvények nagyarányú kitermelésekor általában nem gondoskodnak kellő mértékben az értékes faanyag igényes hasznosításáról. A nemes és vadalma között a faanyag tekintetében különbség nincsen, de a vadalmák általában sűrűbb évgyűrű-struktúrájúak és finomabb szövetűek.

A fatest mikroszkópos jellemzői

Szórtlikacsú fafaj. A korai pásztában a tágüregű edények gyakoribbak, ezért az évgyűrűhatár szembetűnő. Az edények áttörése teljes, az edények falán spirális vastagodás is előfordulhat. A bélsugarak sűrűn követik egymást, általában 1–3 sejtsor szélesek, magasságuk 1–30 sejt között változik. Az alapállományt rosttracheidák alkotják, melyek fala igen vastag, üregük szűk. Fájában nincsenek farostok (libriform rostok). A parenchimasejtek vastag falúak, diffúz-apotracheális elrendeződésűek, néha rövid, húrirányú sorokba rendeződnek. A geszt edényeiben ritkán fagumi-lerakódás található. A bélsugár- és a faparenchimákban egyaránt előfordulhatnak prizmatikus kristálylerakódások (idioblasztok).

A fatest makroszkópos jellemzői

A törzs rövid, többnyire görbe, gyakran ormós. Kérge szürkésbarna, pikkelyesen repedező. Szórt likacsú fája fehér, vörösesfehér, széles szíjáccsal rendelkezik, a geszt valamivel sötétebb, vörösesbarna. Az évgyűrűhatárok elmosódottak, hullámosak. Az apró edények szabad szemmel nem láthatók. A bélsugarak is esetleg a sugármetszeten ismerhetők fel. Jellegzetessége a keskeny barna csíkok formájában látható bélfoltok a sugármetszeten. A húrmetszeten a hullámos évgyűrűk kellemes, finom rajzolatot eredményeznek.

Fahibák, károsodások, tartósság

A fahibák közül a korhadást kell kiemelni, gombák és rovarok támadásával szemben kevésbé ellenálló, a szijács különösen alacsony tartósságú Az almafa fáját nagyszámú farontó gomba kedveli, így idősebb korban igen gyakori a bélkorhadás. Hajlamos a vetemedésre, repedésre.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

Nem tartozik a kiemelkedően szilárd fákhoz; rideg, kevésbé rugalmas, keménysége viszonylag magas értékű (a tölgyekéhez hasonló). Az alább ismertetett műszaki jellemzők középértékeket adnak meg. Az értékek szórása (szélsőértékek) számos tényezőtől függhet, mint például a minta törzsön belüli pozíciója, növekedés során fennálló környezeti hatások, esetleges kezelések stb.

Sűrűség (kg/m3):

  • légszárazon (u = 12%):                                        600–720

Zsugorodás (max., %):

  • sugárirányú:                                                         5,6
  • húrirányú:                                                            10,1
  • rostirányú:                                                            0,3
  • térfogati:                                                              17,6

Szilárdsági értékek (rostokkal párhuzamosan, MPa, u = 12%):

  • nyomó:                                                                 41
  • hajlító:                                                                  75

Keménység (Brinell, MPa, u = 12%):

  • oldal:                                                                    45–49
  • bütü:                                                                     63

Statikus hajlító rugalmassági modulus (MPa, u = 12%):      8200

Megmunkálási sajátosságok

Mechanikai megmunkálása kedvező, különösen jól esztergályozható, faragható. A faanyag szakszerű kezelésére, tárolására, gyors feldolgozására a fülledékenység és a tartóssági problémák miatt nagy figyelem fordítandó. A fűrészárut célszerű gőzölni, ennek hatására vöröses színárnyalatú lesz. Szárítása a vetemedési és repedési hajlam miatt lassú, óvatos menetrendeket igényel. Ragasztása és felületkezelése problémamentes. Előnyösen pácolható, fényezhető. Jól szegezhető, csavarozható.

Felhasználási területek

Az almafából megfelelő rönkméretek esetén esztétikus késelt furnér is készíthető. Fáját kedvelik az esztergályosok, fafaragók, faszobrászok. Feketére pácolva ébenfa helyettesítésére is felhasználják. Készítenek belőle kisebb bútorokat, felhasználják furnérját szintén a bútorkészítésben, de gyártanak belőle gyalupadot, dísztárgyakat, fatömegcikkeket, rajztáblákat, vonalzókat, sőt pipákat is. Korábban fáját szívóssága, kopásállósága miatt órafogaskerekek fogaihoz és meghajtóművekhez használták, a kocsigyártás során pedig nagyon tartós szántalpakat készítettek belőle.

2020

2020
Tatár juhar - Acer tataricum 2020
2019
Sajmeggy - Prunus mahaleb 2019
2018
Virágos kőris 2018
2017
A vadalma - Malus sylvestris 2017
2016
A mezei szil - Ulmus minor 2016
2015
Kocsányos tölgy - Quercus robur 2015
2014
Mezei juhar - Acer campestre 2014
2013
Házi berkenye - Sorbus domestica 2013
2012
Zselnicemeggy - Padus avium 2012
2011
Tiszafa - Taxus baccata 2011
2010
Ezüst hárs - Tilia tomentosa 2010
2009
Mézgás éger - Alnus glutinosa 2009
2008
Törékeny fűz - Salix fragilis 2008
2007
Szelídgesztenye - Castanea sativa 2007
2006
Magyar kőris - Fraxinus angustifolia vahl subsp. danubialis pouzar 2006
2005
Közönséges boróka - Juniperus communis 2005
2004
Fekete nyár - Populus nigra 2004
2003
Hegyi juhar - Acer pseudoplatanus 2003
2002
Molyhos tölgyek - Quercus pubescens AGG. 2002
2001
Bibircses nyír - Betula pendula 2001
2000
Barkócaberkenye - Sorbus torminalis 2000
1999
Hegyi szil - Ulmus glabra 1999
1998
Vadkörte - Pyrus pyraster 1998
1997
Kislevelű hárs - Tilia cordata 1997
1996
Madárcseresznye - Cerasus avium 1996

1996Évek fái